ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพ

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ร่วมพิธีมอบถุงยังชีพพระราชทานจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย จาก นายอภัย จันทนะจุลกะ รองประธานมูลนิธิฯเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทาน ณ สอบต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น

รูปภาพ: