บ้านวิทยาศาสตร์น้อยกลุ่มฯสองฝั่ง

  นายสุกิจ  ยาพรม รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ ประธานเปิดบ้านวิทยาศาสตร์น้อย กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี โดยมี นายโสภณ  สุธรรม ประธานกลุ่มฯกล่าวรายงาน

รูปภาพ: