พิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้ นางกนิษฐ์ฎา ฐานะวุฒิกุล รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน และพบปะลูกเสือจิตสาพระราชทาน ในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน โรงเรียนบ้านกาดประชานุเคราะห์ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2565 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

รูปภาพ: