ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565  นายไตรยศ เสรีรักษ์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานของหน่วยทันตกรรมพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประชาชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นทุรกันดาร ร่วมกับ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ ผอ.โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) และ ผอ.โรงแรียนบ้านแม่แรม ซึ่งดูแล อำนวยความสะดวกการให้บริการด้านสถานที่ เป็นหน่วยทันตกรรมพระราชทานและหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-23 มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านแม่แรม ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

รูปภาพ: