มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

14 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ Active Learning ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมีนายพิพัฒน์ ใจภักดี ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง และดำเนินการถ่ายทำคลิปวีดีโอโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice) ณ โรงเรียนบ้านนาจักร (จักรราษฎร์บำรุง) สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายเชิด คำปลิว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) อำนวยความสะดวกในการดำเนินการ

รูปภาพ: