เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ ทำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

18 มีนาคม 2564 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มเครือข่ายการศึกษาหนองม่วงไข่ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ณ โรงเรียนบ้านย่านยาว หมู่ที่5 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: