ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนในสังกัด

21 กรกฎาคม 2563 นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนบ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร) และโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง อ.เมือง จ.แพร่  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ได้กำชับให้ผู้บริหารและคณะครูได้ปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักษาสุขอนามัยส่วนตน การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ให้เป็นพฤติกรรมและเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมต่อไป

รูปภาพ: