พุธเช้า ข่าว สพฐ.

30 ต.ค.62 นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: