ทำบุญประเพณีกิ๋นสลากหลวงจังหวัดแพร่

21 ต.ค.62 นายกนก อยู่สิงห์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมทำบุญถวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์ สามเณร งานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ ประจำปี 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ซึ่งงานประเพณีกิ๋นสลากหลวงเมืองแพร่ในปีนี้ มีการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานใช้ก๋วยสลากจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ใผ่ ใบตอง เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ตระกร้าพลาสติก ถังน้ำ แต่งกายด้วยชุดเสื้อผ้าพื้นเมืองเพื่อสืบสานประเพณีล้านนาแต่ครั้งอดีตอีกด้วย

รูปภาพ: