ป้องกันตนเองจากภัยคุกคาม

9 ส.ค.62 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่รอบด้าน ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: