ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ

นายไพสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ นายเชษฐา สยนานนท์  รองผอ.สพป.แพร่ เขต ๑ น.ส.กัลยา ก้อนแก้ว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ และลูกจ้างประจำ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพพ่อของนายมานพ คนธรรพ์ ลูกจ้าง ร.ร.รัฐราษฎร์บำรุง

รูปภาพ: