รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562

นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ประจำวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นส์ สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: