คัดเลือกทุนการศึกษา

11 มิ.ย.62 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษา มูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวาสนา สพป.แพร่ เขต 1 ซึ่งทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนให้เปล่าโดยไม่มีข้อผูกพันใด ๆ ทั้งสิ้น ให้ติดต่อกันไปจนจบหลักสูตร จังหวัดละ 2 ทุน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทุน และระดับปริญญาตรี 1 ทุน

รูปภาพ: