คณะกรรมการตัดสินภาษาไทย

10 มิ.ย.62 นางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการได้รับทราบ ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ สพป.แพร่ เขต 1 จำนวน 7 กิจกรรม ได้แก่ ระดับชั้นม.1-3 การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ ระดับชั้น ป.1-3 การเขียนเรื่องจากภาพ การคัดลายมือ

รูปภาพ: