ประชุมปฏิบัติการด้านบริหารงานข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารงานข้อมูล ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 1)การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 2)การจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ 3)การจัดเก็บข้อมูลอาคารที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4)การจัดเก็บข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการศึกษา โดยมีนางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นผู้กล่าวรายงาน ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: