รับผู้ตรวจฯกระทรวงศึกษาธิการ

8 มีนาคม 2562 นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย นางปนัดดา อุทัศน์ ผอ.กลุ่้มนโยบายและแผน และคณะ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานการจัดการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อ นางปัทมา วีระวนิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเจริญศิลป์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

รูปภาพ: