พิารณางบประมาณฯ

5 พ.ย.61 : นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวจากเงินงบประมาณ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: