ประชุมคณะกรรมการตัดสิน

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง สพป.แพร่ เขต 1 จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการตัดสินการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: