อบรมหลักสูตรปฐมวัย 2560

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา" ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี อาจารย์จันทรา แซ่ลิ่ว อาจารย์ประจำภารควิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปภาพ: