เสริมสร้างทักษะชีวิต

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมรอบด้าน ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยมหิน สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายธนาณัติ ผายาว นักจิตวิทยาคลีนิก สถานพินิจเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และมี น.ส.ดรุณี ทิพย์รักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน

รูปภาพ: