ศึกษาดูงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พร้อมบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.เชียงราย เขต 2 ซึ่งมาศึกษาดูงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561

รูปภาพ: