ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม โครงการอาหารกลางวัน / น้ำดื่ม และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนบ้านนาคูหา โรงเรียนบ้านพันเชิง โรงเรียนวัดต้นไคร้ โรงเรียนอนุบาลแพร่ และโรงเรียนวัดเมธังกราวาส อ.เมือง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561

รูปภาพ: