โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรคซึมเศร้า โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นวิทยากร และได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตกรณีศึกษาในเด็กและวัยรุ่น ในวันที่ 26 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: