ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน น้ำดื่ม การจัดกิจกรรมลูกเสือ และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ ของโรงเรียนแม่คำมีตำหนัก โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว โรงเรียนบ้านดอนชุม และโรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561

รูปภาพ: