ประเมินผลงานเชิงประจักษ์ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ต้อนรับ นางวาทินี ธีระตระกูล พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ศึกษานิเทศก์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยประสบผลสำเร็จ ของนางฉัตรชนก ตันมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในวันที่ 25 มิ.ย.2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: