ออกตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม อาหารกลางวัน น้ำดื่ม ห้องสุขา และการบริหารจัดการอาคารสถานที่ของโรงเรียนบ้านถิ่น โรงเรียนบ้านห้วยม้า โรงเรียนบ้านปง โรงเรียนวัดทุ่งล้อม และโรงเรียนบ้านน้ำชำ อ.เมืองแพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้รับจ้าง ให้ข้อมูลและ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

รูปภาพ: