ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ของโรงเรียนบ้านแม่ทราย โรงเรียนบ้านร้องกวาง อ.ร้องกวาง โรงเรียนวัดศรีภูมิ โรงเรียนบ้านนาจักร และโรงเรียนบ้านป่าแดง อ.เมือง โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รูปภาพ: