ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนประชารัฐ(ดีใกล้บ้าน) รุ่นที่ 3 เพื่อสำรวจและยืนยันรายชื่อโรงเรียนหลัก ทั้งด้านสถานที่ พื้นที่การปฏิบัติงาน และจำนวนนักเรียน ว่าสามารถรองรับโรงเรียนเครือข่าย ได้หรือไม่ ซึ่งจะนำข้อมูลดังกล่าวรายงานสพฐ. ต่อไป ณ ห้องประชุม video conference room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: