ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการอบรมสัมมนาการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.แพร่ เขต 1 โดยมี นายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กล่าวรายงาน และได้เชิญวิทยากรจาก ป.ป.ช.ประจำแพร่ มาให้ความรู้ คือ นายเลิศศิริ พิมพา กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดแพร่ และ น.ส.รัตน์สุดา โอดเทิง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดแพร่

รูปภาพ: