ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ออกตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การบริหารจัดการอาคารสถานที่ อาหารกลางวันและน้ำดื่ม ของโรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง โรงเรียนบ้านแม่หล่าย อ.เมืองแพร่ และโรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ให้ข้อมูลและ ให้การต้อนรับ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561

รูปภาพ: