ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายฯ ออกตรวจสอบอาคาร และสภาพโดยรอบ ของโรงเรียนบ้านวังช้าง อ.เมือง โดยอาคารเรียนได้รับความเสียหายจากปลวก และโรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ อ.สอง จ.แพร่ ที่ได้รับความเสียหายจากฤดูฝนโดยทำให้ น้ำรั่วซึมลงห้องเรียน ห้องพักครู ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนการสอน ซึ่งสพป.แพร่ เขต 1 จะได้เร่งตรวจสอบและรายงานเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ต่อไป 

รูปภาพ: