กิจกรรม "ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด"

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วันธรรมสวนะในโครงการ “ผู้ว่าปาปี่น้องหมู่เฮาเข้าวัด” เพื่อเสริมสร้างสังคม ให้มีศีล มีสุข มีความปรองดอง ฯ สามารถน้อมนำหลักธรรม ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสืบไป โดยมีนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. ณ วัดโศภนาลัย อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: