อบรมออนไลน์การเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูปฐมวัยพัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: