ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่

นายประดิษฐ์ เชียงอาภัย ผอ.รร.บ้านดอนชัย เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ซึ่งกำหนดการประกวดฯ ในวันที่ 12 มิถุนายน ณ สนามกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

รูปภาพ: