รับชมรายการ"พุธเช้า ข่าวโรงเรียน" และ "พุธเช้า ข่าวสพฐ."

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ ”พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ“ พุธเช้าข่าวสพฐ.” เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: