กิจกรรมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินงาน

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาณเขตสุจริต ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน จากนั้นได้ให้โอวาทและแนวทางการปฏิบัติงานและขอให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสพป.แพร่ เขต 1 

รูปภาพ: