ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ Thailand 4.0 โดยมี รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ศราวุธ สุตะวงศ์ ผอ.รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนายปัญจพล ประสิทธิโศภิน รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ ร่วมเป็นวิทยากร ในวันที่ 8 มี.ค.2561 ณ โรงแรมอมรรักษ์ฺ จังหวัดแพร่

รูปภาพ: