ประชุมกลุ่มนิเทศฯ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เข 1 เป็นประธานการประชุมบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.แพร่ เขต 1 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาและนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของ สพป.แพร่ เขต 1 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: