บ้านนักวิทย์ฯน้อย

นางภณิดา ทองประไพ ศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินออนไลน์โครงการ ”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” รุ่นที่ 7 ในระดับปฐมวัย จำนวน 8 โรงเรียน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สพป.แพร่ เขต 1 ประกอบด้วย โรงเรียนอนุบาลแพร่ บ้านดอนชัย  บ้านป่าแดง (รัฐราษฎร์รังสรรค์) ชุมชนบ้านหนุนเหนือ บ้านห้วยโรงนอก วัดกาญจนาราม วัดศรีภูมิ  และโรงเรียนวัดศรีภูมิ

รูปภาพ: