ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู พ.ศ.2561

นายกนก อยู่สิงห์ รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมงานวันครู ครั้งที่ 62 พ.ศ. 2561 ของโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองแพร่ เพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: