ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และนายประสิทธิ์ อ้นจันทร์ ผอ.รร. คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดต้นไคร้ ร่วมงานประเพณีไหว้พระธาตุเจดีย์ศรีนาตอง พร้อมทั้งได้รับมอบทุนการศึกษาจากพระมหาบุญชิต อติธัมโม,ดร. รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ ผ่านพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เพื่อสมทบจ้างครูสอนนักเรียนโรงเรียนวัดต้นไคร้ ในวันที่ 9 ม.ค. 2561 ณ วัดธรรมานุภาพ ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่

รูปภาพ: