การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confernce

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confernce ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วนจากเลขาธิการ กพฐ. (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร) และเตรียมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Confernceฯ ในวันที่ 22 ธ.ค.2560 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: