การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561  ซึ่งสพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อดำเนินงานจัดการศึกษาตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ 22 ธ.ค.2560 ณ ห้องประชุมโกศล สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: