การประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และเพื่อแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า มีข้อจำกัดด้านการใช้ครู หรือไม่สามารถจัดครูได้ครบชั้น การขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้ได้มาตรฐานที่หลักสูตรกำหนด และมีประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: