ครูมืออาชีพแบบคู่ขนาน

นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ รอง ผอ.สพป.แพร่เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษการดำเนินการอบรมพัฒนาข้าราชการครูมืออาชีพ สพป.แพร่ เขต ๑ เป็นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สามารถผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพสูงยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1 มี นางสุนิดา ราชสิกข์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน

รูปภาพ: