"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้ง 6/2560 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ. สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 และบุคลากรในสังกัดร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2560 ณ ห้อง Video Conference Room สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: