ลานกีฬาส่งเสริมการออกกำลังกาย

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านสุขภาพของข้าราชการและลูกจ้างในสำนักงานฯ จึงได้ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานทุกคนออกกำลังกายทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 15.30-16.30 น. ณ บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารสำนักงานฯ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะให้ข้าราชการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงาน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 เป็นต้นมา ได้จัดกิจกรรมแรกคือ กิจกรรม "ขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิก" และกิจกรรมที่ 2 ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - กันยายน 2560 ได้จัดกิจกรรม "โยคะเพื่อสุขภาพ"  ในการนี้ยังได้ปรับปรุงห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนส) ให้บุคลากรในสำนักงานได้ใช้บริการและออกกำลังกายตอนหลังเลิกงาน พร้อมทั้งได้ปรับสนามหญ้าบริเวณหน้าอาคารสำนักงานฯ ให้เป็นลานออกกำลังกายหลายชนิดกีฬา เช่น กีฬากอล์ฟ กีฬาเปตอง กีฬาแชร์บอล กีฬาเซปักตะกร้อ

รูปภาพ: