ประกันคุณภาพการศึกษา

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการประเมิน ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ อ.สอง ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: