รับฟังคำชี้แจง

นายไพรสณฑ์ มะโนยานะ รอง ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ทุกโรง ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อหลักประกันโอกาสทางการเรียนรู้่ (ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน) ผ่านระบบ Tele Conference ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: