เกษียณอายุราชการ

นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบของที่ระลึกและเกียติบัตรผู้ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 102 คน ณ ห้องประชุมสักทอง 1 สพป.แพร่ เขต 1

รูปภาพ: